Curriculum Vitae

Data urodzenia: 1971 r. w Barlinku

Tytuł i stopień naukowy: profesor doktor habilitowany nauk prawnych
Zatrudnienie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stanowisko na UAM: profesor zwyczajny

Dziedzina zawodowa:

 • Prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego
 • Prawo karne skarbowe
 • Administracyjne prawo karania
 • Odpowiedzialność penalna podmiotów zbiorowych

Dorobek naukowy i dydaktyczny:
Blisko 300 publikacji i opracowań naukowych, w tym m.in.: podręcznik do prawa karnego, pięć monografii, współredakcja i współautorstwo Komentarza do Kodeksu karnego oraz redakcja i współautorstwo Systemu Prawa Karnego (Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze), wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck. w Warszawie.

Promotor kilkuset prac dyplomowych oraz kilkunastu rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego.

Rozwój zawodowy:

 • Lata 1990-1995: stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Rok 1995: tytuł magistra prawa w oparciu o pracę magisterską, pt.: „Przestępstwo fałszywego oskarżenia w polskim prawie karnym”.
 • Lata 1995-1997: etatowa aplikacja prokuratorska w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu (zakończona zaliczonym egzaminem prokuratorskim).
 • Lata 1995-2000: stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Rok 2000: stopień doktora nauk prawnych w oparciu o rozprawę doktorską, pt.: „Przestępstwa przeciwko wierzycielom w polskim prawie karnym”.
 • Lata 2000-2009: adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Lata 2000–2007: wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
 • Lata 2002–2009: wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Ośrodku Zamiejscowym w Gorzowie Wlkp.
 • Rok 2008: stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w oparciu o rozprawę habilitacyjną, pt.: „Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym”.
 • Lata 2008-2016: funkcja Prodziekana ds. studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (dwie kadencje).
 • Lata 2009-2016: stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Lata 2010-2017: stanowisko kierownika Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Od roku 2012: indywidualna Kancelaria Adwokacka w Poznaniu.
 • Lata 2013-2015: członek Komisji Egzaminacyjnej na aplikację radcowską, powołany przez Ministra Sprawiedliwości.
 • Od roku 2015: tytuł profesora nauk prawnych.
 • Lata 2015-2016: członek Zespołu Specjalistycznego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny wniosków o finansowanie nauki w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.
 • Od roku 2016: stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Lata 2019-2021: przewodniczący Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
 • Aktualnie członek komitetów redakcyjnych lub rad programowych w czasopismach naukowych:
  Palestra,
  Monitor Prawa Handlowego,
  Przegląd Prawniczy,
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,
  Radca Prawny. Zeszyty Naukowe.