Kompetencje

Adwokat prof. dr hab. Robert Zawłocki to wybitny specjalista z zakresu prawa karnego gospodarczego, który swój dorobek naukowy oraz bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje w pracy na rzecz swojej kancelarii (m.in. z pracy w prokuraturze, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego oraz jako ekspert Sejmu RP i Ministerstwa Sprawiedliwości). Curiculum Vitae (PL, EN).

Robert Zawłocki jest autorem ponad 200 publikacji na temat prawa w tym m.in. 5 monografii oraz współredaktorem i współautorem czterotomowego Komentarza do Kodeksu Karnego, a także współredaktorem i współautorem tomu Systemu Prawa Karnego (Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze). Spis publikacji