O kancelarii

W prawie nie ma skuteczności bez wiedzy i doświadczenia. To one są gwarantem najwyższego standardu obsługi prawnej Kancelarii Adwokackiej Roberta Zawłockiego.

Adwokat Robert Zawłocki świadczy pomoc prawną w sprawach karnych (gospodarczych), polegających przede wszystkim na:

  • występowaniu przed organami ścigania i sądami,
  • udzielaniu porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych.
  • Dane kancelarii

  • NIP: 5941227589
  • REGON: 634176343
  • numer wpisu: 3156 (ORA w Poznaniu)